Kultuurimälestiste riikliku registri andmebaas

Registrist leiate informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta. Päringute põhjal saate kindlaks teha mälestiste asukoha aadressi või katastriüksuse tunnuse järgi. Samuti saab teha päringuid mälestise registreerimisnumbri, nime ja liigi järgi.

Head kasutamist!